KATEGESE EN JEUG

Ons gemeente glo nie dat kinders net die kerk van die toekoms is nie, ons is van oortuiging dat kinders nóú reeds deel is van die kerk. Hierdie ingesteldheid word veral duidelik in die sentrale rol wat Kategese en Jeugwerk in ons gemeente speel. Gesinne is een van die belangrikste fokusareas vir ons gemeente.

Ons het Kategese-klasse vir Gr. RR – Gr. 11. Die Kategese vind Sondae na afloop van die eredienste plaas. Ons bekwame span Kategete dra nie net les-inhoud oor aan die kinders nie, maar bou ook verhoudings met almal in die jaargroep en word so mentors vir ons jongmense.

Ons het jaarliks in Februarie-maand ’n Kategesekamp vir al die kinders en in November-maand is die Kategese-afsluiting met ’n prysuitdeling en Kersboom.

Jeugwerk loop hand-aan-hand met Kategese in ons gemeente. Ons het Woensdae jeuggeleenthede vir voorskool-, laerskool- en hoërskoolleerders. By die Junior Jeug leer ons uit die Bybel, ons bak en brou, hou kunsmiddae, skattejag, speletjies en eet lekker. By die Tieners voer ons geloofsgesprekke, kuier saam, speel bordspeletjies, hou Masterchef kompetisie en ons gaan ook met ’n seevakansie.

Die naskoolse jongmense (18-35 jaar) het ook ’n groep wat een keer per maand bymekaarkom. Daar word lewendige gesprekke gevoer oor kontroversiële kwessies wat ons geloof en lewens as jongmense raak. Hierdie groep staan bekend as die 4G Hervormers. Die 4 G’s staan vir: God, Geloof, Groei, Getuig.  

Die tye vir ons Jeuggeleenthede:

  • Junior Jeug: Woensdae 17:00
  • Tieners: Woensdae 18:00   
  • 4G Hervormers: Een Sondagaand per maand 18:00