BARMHARTIGHEID

Ons gemeente se barmhartigheidswerk word hoofsaaklik gereël en gedryf deur die diakens van die gemeente. Die diakens reël die barmhartigheidswerk aan die hand van verskillende diensgroepe:

Bejaardesorg diensgroep:

  • Besoeke aan bejaardes word deurlopend gedoen.

Siekesorg diensgroep:

  • Die diensgroep vir siekesorg besoek lidmate wat siek is of was in die hospitaal en tuis.