Welkom by die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Potchefstroom gemeente

Die NHKA Gemeente Potchefstroom is die oudste Gemeente in die voormalige Transvaal.  Die gemeente is op 26 en 27 Maart 1842 gestig.  Die gemeente se kerkgebou is geleë in die middedorp van Potchefstroom op die bekende Kerkplein.  Die gemeente bedien lidmate vanuit verskillende dele van Potchefstroom en omgewing.  In 1853 het ds. Dirk van der Hoff die eerste predikant van die gemeente geword.  Sedert 1984 is ds. Willem Kok predikant van die gemeente.

DIE GEMEENTE SE VISIE

Om in nederige gehoorsaamheid en toewyding aan God Drie-Enig ons geloof te leef.

Die uitleef van hierdie visie word gesien in die lewe van die gemeente waar ons op verskeie vlakke betrokke is by ons lidmate en plaaslike gemeenskap. Ons het meer as 500 lidmate in ons gemeente, waarvan amper 100 kinders is.

Ons is ’n middestad gemeente wat ook reageer op die uitdagings van die middestad deur samewerking met plaaslike owerhede sowel as deur verskeie projekte en funksies te dryf.

ONS MISSIE

  • Om gehoorsaam aan God en sy Woord te leef
  • Om diensbaar vir die Here in sy kerk te wees en onderling sorg te dra vir mekaar
  • Om ons geloof in die gemeente, gemeenskap en die wêreld uit te leef
  • Om die Evangelie van Jesus Christus aan alle mense te verkondig

Ons Visie

Ons Gemeente se visie is:

Om in nederige gehoorsaamheid en toewyding aan God Drie-Enig ons geloof te leef.

U wat die winde u boodskappers maak, die weerligte u dienaars

Venterskroon Kampterrein

Eredienste