GESKIEDENIS

Die Nederduitsch Hervormde Kerk Potchefstroom gemeente is op 26 en 27 Maart 1842 deur die Voortrekkers gestig. Ons gemeente was die eerste gemeente wat gestig is in die ou Transvaal en is daarom die oudste gemeente in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, asook die oudste gemeente van die drie susterskerke in die destydse Transvaal.

Die historiese kerkgebou, wat tot nasionale gedenkwaardigheid verklaar is, word steeds in stand gehou en elke Sondag gebruik vir eredienste.