PROJEKTE

Diens van barmhartigheid
Die gemeente doen op ’n wye terrein barmhartigheidswerk.

Bejaardeversorging
’n Diensgroep vir bejaardes besoek ouer persone en reël saamkuier geleenthede en uitstappies vir bejaardes.
Die gemeente het  twee huise waar bejaardes bekostigbaar kan woon solank hulle nog selfversorgend is.

Siekeversorging
Die diensgroep vir siekesorg besoek gereeld siekes in hospitale en tuis.

Kinderversorging
Die gemeente is baie nou betrokke by die Diakonale pleegsorghuis waar ses dogters versorg word.